Een familiegeschiedenis in woord en beeld

Jan 1

Jan (1) van Boekel. Te dateren 1893

Jan 1. Ergens rond 1850 verhuisde hij vanuit Empel naar ‘s-Hertogenbosch. Na zijn huwelijk in 1851 was hij werkzaam als aannemer openbare werken, met daarnaast een handel in bouwmaterialen gevestigd in de “Pakhuizen Zuid Willemsvaart”. In 1860 begon hij daar tevens met een nevenhandel in steenkolen en was daarmede de grondlegger van wat later werd de grootste brandstoffenhandel in Den Bosch. Na zijn pensionering was hij nog tot aan zijn dood actief als spekslachter.

Ga door naar zijn zoon of terug naar de stamboom.