Een familiegeschiedenis in woord en beeld

Jan 2

Jan 2 werkte op commissie in de handel bij zijn vader en begint na zijn huwelijk in 1883 zelf een handel in turf ,die per schip werden aangevoerd vanuit West Friesland. Voor de bewoners van de stad was turf als huisbrandstof namelijk aantrekkelijker dan steenkolen, daar deze toen nog erg duur waren. Kort daarna neemt hij de kolenhandel van zijn vader over en is er vanaf die tijd dan ook sprake van een volwaardige brandstoffenhandel onder de naam J.A. Van Boekel – Van Maaren.

Ga door naar zijn zoon of terug naar de stamboom.