Empel en de Kooren Waerd  ca 1715

Nicolaas

Nicolaas was dagloner en werkte o.a. voor het Heemraadschap in de polder de Corenwaard. In een eindafrekening hiervan uit 1791 blijkt dan dat hij nog 1½ dag loon tegoed had, namelijk fl. 0-12-0, zijnde 0 gulden, 12 stuivers en 0 penningen.

Ook in die eindafrekening staat tevens vermeld dat hij werd genoemd Nicolaas den Boekelaar. Het is om die reden dat ik mijn site hiernaar heb vernoemd.

Ga door naar zijn zoon of terug naar de stamboom.