Een familiegeschiedenis in woord en beeld

Na de Hongerwinter

Oktober 1944, na de bevrijding van Limburg en Noord Brabant, richtte het Militair Gezag (MG), de tijdelijke bestuurder van ons land en in samenwerking met de Geallieerden (SHAEF), het Commissariaat Noodvoorzieningen op. Dit CNV was een op militaire leest geschoeide organisatie en moest direct na de totale bevrijding van ons land, in een strijd tegen ondervoeding, gaan zorgen voor een snelle distributie van levensmiddelen, textiel, schoeisel, brandstoffen en andere hulpgoederen in de door hongersnood geteisterde gebieden. Als dan op 5 Mei 1945 Nederland totaal bevrijd is vertrokken een paar dagen later enkele honderden vrijwilligers van het CNV naar het westen van ons land, in de grootste ooit op Nederlandse bodem uitgevoerde humanitaire hulpactie in de Slag om B2.

Ik heb er een film van gemaakt NA DE HONGERWINTER.

Na een succesvolle missie van 82 dagen kregen zij hiervoor op 24 September DE BELONING

Of ga terug naar sitemap.